null

PM-Patmosz

 

    jobiztositasok.hu

   Felelősségbiztosítási szerződés alapján a biztosított követelheti, hogy a biztosító a szerződésben meghatározott mértékben és feltételek szerint mentesítse őt olyan kár megtérítése alól, amelyért jogszabály szerint felelős.

 

ÁLTALÁNOS FELELŐSSÉG BIZTOSÍTÁSOK

KÖTELEZŐ KÖRNYEZETVÉDELMI BIZTOSÍTÁS HULLADÉK-TERMELŐ -GAZDÁLKODÓ CÉGEKNEK, VÁLLALKOZÁSOKNAK

Hulladéktermelőnek minősül: Tevékenységi körtől függetlenül az a cég (vállalkozás), melynek telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége meghaladja:

 -veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,

 -nem veszélyes hulladék esetén a 2000 kg-ot vagy

 -nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot.

Hulladékgazdálkodóknak.

TEVÉKENYSÉGI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A személysérüléses károkra és szerződésen kívül okozott dologi károkra, melyet a biztosított a biztosítási szerződésben meghatározott minőségében okoz, és a magyar magánjog szabályai szerint kártérítési felelősséggel tartozik.

KOLLEKTÍV CSOPORTOS JOGVÉDELMI ÉS MUNKAVÁLLALÓI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS

A munkavállalók és szakszervezeti tagok védelmében!

Fejezze ki megbecsülését, és nyújtson anyagi és jogi segítséget munkavállalóinak (vagy szakszervezete tagjainak) a Generali Kollektív biztosítással. Ez a biztosítási forma anyagi és jogi segítséget nyújt, ha őket munkavégzéssel kapcsolatos jogi érdeksérelem éri, illetve ha munkavégzésük során kárt okoznak.

SZAKMAI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSOK

KÖTELEZŐ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS EGYSZERŰ BEJELENTÉSHEZ KÖTÖTT ÉPÍTÉSTERVEZŐI ÉS -KIVITELEZŐI TEVÉKENYSÉGHEZ

Építészként, tervezőként, kivitelezőként készüljön fel mindenre!

felelosseg-biztositas-generali

VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK ÉS FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI TAGOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Cég vagy vállalkozás vezetője? Ön is megérdemli magánvagyonának védelmét!

felelossegbiztositas

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉG FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Életünk, egészségünk a legfontosabb, ezért ha az egészségügy területén dolgozik, akkor felelőssége különösen nagy, mert életek múlnak rajta. 

felelossegbiztositas-konyvelo

KÖNYVVIZSGÁLÓK, ADÓTANÁCSADÓK, KÖNYVELŐK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Törvényi változások, folyamatosan változó üzleti élet mellett a legteljesebb felkészültség és naprakészség esetén is előfordulhatnak hibák, melyekért vagyoni felelősséggel tartozhat.  

szakmai-felelosseg-biztositas

ÉPÍTÉSZETI ÉS MŰSZAKI TERVEZÉS FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

A tervezőprogramok sem képesek minden emberi hiba kiszűrésére. A tervért viszont nem a gép, hanem az ember felel. 

vagyonvedelem-biztositas

VAGYONVÉDELMI VÁLLALKOZÁSOK FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

A legteljesebb felkészültség és éberség esetén is előfordulhatnak olyan hibák, melyekért cége felelősséggel tartozhat.

szakmai-felelosseg-biztositas-allatorvos

ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI TEVÉKENYSÉG FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSA

Minden gazda számára fontos a házi kedvenc vagy a haszonállat egészsége. Az állatorvosként sem lehet azonban a tévedés lehetőségét kizárni, felelősséggel tartozik döntéseiért.